Odkrywamy planety

Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” to projekt, którego uczestnicy będą korzystać z obserwatoriów astronomicznych, powstałych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy 14 astrobaz w regionie (więcej na ten temat tutaj). Formuła projektu polega na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka). Zajęcia te realizowane będą na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych, takich jak: Zjawiska Zakryciowe, Stacje Bolidowe, Astrometria i Fotometria oraz Aktywność Słońca. Taki niespotykany do tej pory fundament zajęć dodatkowych stanowi gwarant dla ich innowacyjnego i nowoczesnego charakteru.

Uczestnicy projektu będą także współpracować z grupą uczniów ze Stanów Zjednoczonych pod kierunkiem dyrektor Planetarium Adlera w Chicago Michelle Larson, którą gościliśmy na Astro Festiwalu w 2014 r.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne z województwa kujawsko-pomorskiego, a poprowadzą je przeszkoleni nauczyciele. Weźmie w nich udział ponad 300 uczniów.

W ramach projektu do wszystkich 14 astrobaz trafił już nowy sprzęt astronomiczny dopasowany do potrzeb każdego z czterech innowacyjnych programów: wysokiej klasy kamera Oculus All-sky, kamera BCS-B700/DN-ICR, profesjonalna kamera ATIK 460EX czy wysokiej jakości klin Herschela 2”.

Projekt „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość przedsięwzięcia to 870 tys. zł. Zajęcia potrwają do września 2015 r.

Więcej informacji: